PROJELER 

 

PROJECTS

Parklar-Rekreasyon Alanları

Akay Meydanı

Public Gardens-Recreation Areas

Yaya - Meydan - Caddeler

Pedestrian - Squares - Streets

İş Merkezleri

Business Center

Konaklama - Tatil

Accommodation - Resort

Konut Alanları

Residential Areas

Villa - Konut

Villa - House

Eğitim - Yerleşkeler

Education - Campus

Kıyı Düzenlemeleri

Coast Planning

Ören Yerleri

Ruin Places

Kamusal

Public

Danışmanlık - Kontrollük

Consult - Control

HEPSİ-Yıllara Göre

All - by years

KENTSEL TASARIM PROJELERİ

URBAN DESIGN PROJECTS

ÖZEL PROJELER

SELECTED PROJECTS