Selami Demiralp
Peyzaj Mimarı

E-MAIL

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

Ankara, 1964 

 

 

Bölüm

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

 

Diploma No ve Tarih

7965, Haziran 1987

 

 

Meslek Odası, No

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 233

 

 

Uzmanlık Alanları

Kentsel Tasarım & Çevre Düzenleme

 

Proje, Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Bilgisayar Destekli Tasarım, Grafik ve Multimedia

   

Mesleki Geçmiş

-PROMIM PROJE Kentsel-Peyzaj-Mimarlık Ltd. Şti., (2006 - )

 

-PROMİM Çevre Düzenleme & Kentsel Tasarım Ltd. Şti., (1991-2005)

 

-MOLİN Koll. Şti. - Peyzaj Mimarlığı Danışmanlık hizmetleri (1990)

 

-TAGEY Ltd. Şti. - Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri (1987-1988)

 

 

Mesleki Görevler

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 10. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2014

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 8. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2010

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 7. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 2006-2008

Bilgisayar Kullanımı

1990 dan itibaren, üst düzey.

 

PROJE YARIŞMALARI JÜRİ ÜYELİKLERİ
  V. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülü - 2013  "Yaşam Alanları, Konut(lar)" - Mayıs 2013
  Aksaray - Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması - Nisan/2013
  Bursa - Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması - Şubat/2012
  Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması - Şubat/2012
  Altındağ Doğa Parkı, Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması (J.B.) - Mart/2010
  Adana - Ziyapaşa Mahallesi-Mimar Sinan Parkı Kesimi, Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması - Mart/2008
  Aksaray Kılıçaslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması (J.B.) - Mart/2007
  PMO-Genç Logo Tasarım Yarışması - Ekim/2007
  Beypazarı Kent Girişi, Cadde ve Meydan Tasarımı Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Proje Yarışması - Nisan/2006
  Mastaş Gölü ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Yarışması - Kasım/2004
  Ankara Güvenpark ve Yakın Çevresi Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması - Nisan/2002

MAKALE, BİLDİRİ, GÖRÜŞ

Konut Sektörü Peyzaj Mimarlığıyla Tanışıyor, "Mimarinin uyumuyla peyzaj projesinin uyumu", (görüş)

  *İnşaat Burada Dergisi, Haziran-Temmuz 2015, sayı 38, sy 87.

Türkiye'de Peyzaj Planlama ve Tasarımı Sorunları Sempozyumu-Peyzaj Tasarımına Genel Bakış ve Sorunlar (çağrılı bildiri)

*Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 11-13 Kasım 2009 

Peyzaj Tasarım Projeleri Asgari Standartları ve Tasarım/Çizim Teknikleri (makale)

  *Peyzaj Mimarlığı Dergisi – 2009/1  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı - Kentleşme Şürası (görüş-rapor)

 

*Kentsel Miras, Mekan Kalitesi ve Kentsel Tasarım Komisyonu - Kasım 2008 - Mayıs 2009 

Peyzaj Mimarlığı’nda Meslekiçi Eğitim Sistemi (çağrılı bildiri)

 

*Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi - Hedefler, Stratejiler, Politikalar - 24 Kasım 2007  

Peyzaj Mimarlığı Açısından “Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları” na Tarihsel ve Eleştirel Yaklaşım (makale)

  *Peyzaj Mimarlığı Dergisi – 2003/1  

Peyzaj Mimarlığı’nın Gelişim Sürecini Etkileyen Kriterler (bildiri)

 

*Peyzaj Mimarlığı 1. Kongresi – Ekim 2000  

Peyzaj Mimarlığı ve Yarışmalar (makale)

  *Peyzaj Mimarlığı Dergisi - 1998  

SEMİNER, PANEL, SÖYLEŞİ

TSMD Ankara'yı Değiştiren Projeler 6/10 ‘Şehir Dışı Yerleşim Alanlarında Ticari Yapılar', KEYPARK,  (panelist)

  *TSMD- Mimarlık Merkezi 13 Haziran 2013

Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü (söyleşi)

  *Tasarım ve Mimarlık Haftası etkinliği, "Kentsel Tasarım  Örnekleri" 3 Nisan 2013

A.Ü. Ziraat Fakültesi, 6. Sektörle Buluşma ve Kariyer Günleri (söyleşi)

  *Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 13 Nisan 2010

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 40. Yılı, 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı-Geçmişten Geleceğe Peyzaj Mimarlığı Paneli (panelist)

  *Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 14 Mayıs 2008

Peyzaj Tasarım Projeleri Asgari Standartları ve Tasarım/Çizim Teknikleri (DES kapsamında, Eğitim Seminerleri-Eğitmen)

  *PMO, 22 Mart 2008 / 18 Nisan 2009  

Serbest Peyzaj Mimarlığı Kriterleri, Projelendirme İş Aşamaları ve Esasları (DES kapsamında, Eğitim Seminerleri-Eğitmen)

  *PMO, 20 Aralık 2006 / 9 Ocak 2007 / 28 Mart 2007 / 6 Şubat 2008

Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi - Hedefler, Stratejiler, Politikalar

  *Kentsel Dönüşüm–Oturum Başkanlığı - 23 Kasım 2007

“Çernobil’in 20. Yılında Nükleer Santraller ve Türkiye” Semineri,
“Türkiye’de Enerji Sektöründe Politika Seçenekleri” Konulu Panel
(panelist)

  *TMMOB-Ankara İKK – 10 Haziran 2006  

İzmir-Ödemiş, "Boylu-Yaşlı Fidan Üretimi, Pazarlaması, Kullanımı, Sorunları" Konulu Panel (panelist)

  *18 Kasım 2005  

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü (söyleşiler)

  *Çeşitli Projeler, 1998-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009  
  *Sektörel Tanıtım, Aralık 2008

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fak. Şehir  ve Bölge Planlama Bölümü (söyleşi)

  *Kentsel Tasarım Projeleri,  4 Aralık 2007  

Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü (söyleşi)

  *Antalya Lara Kent Parkı,  Kasım 2002  

MESLEK ÖDÜLLERİ ve PROJE SERGİLERİ  (Meslek ödülleri "yarışmalar" bölümündedir)

VII. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2015  "Kamusal Yapı Çevreleri"- 13 Mayıs 2015

  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Hizmet Binası,  PROJE TEŞVİK ÖDÜLÜ
  Uludağ 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri, Peyzaj Planlama ve Kentsel Tasarım Projesi, ANALİZ VE PLANLAMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

VI. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2014  "Yerleşim Alanları - İş ve Ticaret" ve sergisi - 13 Mayıs 2014

Keypark, İş ve Yaşam Merkezi Peyzaj Tasarım Projesi,  UYGULANMIŞ PROJE ÖDÜLÜ
  Ankara Merkezi İş Alanı (MİA) Kentsel Tasarım Projesi,

A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ödüllü Peyzaj Projeleri Sergisi, Ankara - 23 Mayıs 2014

Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması
  Zonguldak Lavuar Koruma Alanı Proje Yarışması
  Ödemiş Kent Merkezi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması
  Üsküdar Meydanı ve Sahil Yolu Davetli Proje Yarışması
  Aksaray Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi
  Aksaray Kılıçaslan Kent Parkı Projesi
  İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Yarışması
  Tarihi Bursa Surları ve Tophane Yamaçları Projesi

IV. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2012  "Korunan Alanlar" ve sergisi - 13 Mayıs 2012

  Tarihi Bursa Surları, Tophane Yamaçları ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi,  PROJE ÖDÜLÜ

III. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2011  "Su ve Kıyı" ve sergisi - 13 Mayıs 2011

  İzmit Sahili, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması,  PROJE ÖDÜLÜ

II. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2010  "Kent Parkları" ve sergisi - 13 Mayıs 2010

  Aksaray Kılıçaslan Parkı Projesi,  UYGULANMIŞ PROJE ÖDÜLÜ
  Antalya Lara Kent Projesi, PROJE ÖDÜLÜ
  Aksaray Ihlara Vadi Park Projesi

Urban Public Space 2010, The Exhibition "in favour of space", Barcelona-Spain- Nisan 2010

  Aksaray Kent Meydanı Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım Projesi,

I. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ - 2009  "Yaya Alanları ve Meydanlar" ve sergisi - 13 Mayıs 2009

  Aksaray Kent Meydanı Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım Projesi,  UYGULANMIŞ PROJE ÖDÜLÜ
  Ankara Atatürk Meydanı Projesi

Peyzaj Mimarlığı Proje Sergisi, Denizli - 23 Kasım - 3 Aralık 2009

  Bursa, 6 adet Park Alanı, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Projeleri
  Aksaray Kılıçaslan Kent Parkı Projesi

Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, Proje Sergisi - 24 Kasım 2007

  Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması
  Ankara MİA Kentsel Tasarım Projesi
  Aksaray Kent Meydanı Projesi
  İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması
  İzmir Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması
  Bursa Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım Proje Yarışması
  İstanbul Maltepe Kent Parkı Fikir Proje Yarışması
  İstanbul Başakşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması
  Aksaray Ihlara Vadi Park Projesi

ECLAS European Council of Landscape Architecture, Ankara 14-18 Eylül 2005

  International Ideas Competition For The Hellenikon Metropolitan Park & Urban Development
  Antalya Lara Kent Parkı Projesi
  Kadıköy Meydanı, Haydarpaşa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması
  ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Projesi

Peyzaj Mimarlığı II. Kongresi, 2004 "Ülkemizde Peyzaj Mimarlığında 50 Yıl" 1954-2004", 12 yıl, 12 proje

  Ankara Atatürk Meydanı Projesi
  Antalya Lara Kent Parkı Projesi
  Ihlara Vadisi Bakı ve Giriş Noktaları Projeleri
  Ankara İzmir Caddesi Yaya Bölgesi Projesi
  Koz İncek Konakları Projesi
  Mersin Cumhuriyet Meydanı Projesi
  TED Ankara Koleji Yerleşkesi Projesi
  Mersin Kumluk Kent Parkı Projesi
  Ankara Aşkabat Caddesi Yaya Bölgesi Projesi
  Mersin Muğdat Kent Meydanı Projesi
  Ankara Park Rönesans Konutları Projesi
  ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Projesi

YAYINLANAN PROJELER

Ankara Atatürk Meydanı (Akay Meydanı) Projesi

  *4. EUROPEAN BIENNIAL ON LANDSCAPE -  Barcelona (bildiri ve sergi),
       Roza Barba - EUROPEAN LANDSCAPE PRIZE, Ödül Adayı - Kasım/2003 - Mart/2006
  *PORTFOLYO Yapı Tasarım Yaşam Dergisi – Mayıs-Haziran 2003/3
  *TOPOS Europen Landscape Magazine – Haziran 2002
  *L’ARCA International Architectural Magazine – Aralık 2001

Kadıköy Meydanı, Haydarpaşa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

  Peyzaj Mimarlığı Dergisi – 2003/2

Kumluk Kent Parkı Projesi

 

PORTFOLYO Yapı Tasarım Yaşam Dergisi – Mayıs-Haziran 2003/3

Muğdat Kültür Meydanı Projesi
  PORTFOLYO Yapı Tasarım Yaşam Dergisi – Mayıs-Haziran 2003/3
 

CV